Nodibinājums Izglītībai un inovācijai "Zini"

Address:

-

Telephone:

-

Email:

info@zinifoundation.eu

Website:

www.zinifoundation.eu

Nodibinājums Inovācijai un Izglītībai “Zini” ir jauna nevalstiska organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt inovāciju un izglītības attīstību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visai sabiedrībai, iesaistot sabiedrību Nodibinājuma “Zini” projektos un aktivitātēs. Visas aktivitātes, ko veic Nodibinājums “Zini” ir vērstas uz sabiedrību, lai tā kļūtu aktīvāka, zinošāka un iekļaujošāka. Nodibinājuma galvenie darbības virzieni ir:

1) apmācību un konsultāciju nodrošināšana, dažādās jomās, kā: kultūra un tūrisms, vides pieejamība un iekļaujoša vide, veselīgs dzīvesveids un uzturs, sports, tehnoloģijas.

2) Iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs, darba grupās, lēmumu pieņemšanas procesos.

3) Pētījumi veidošana

4) Projektu veidošana un iestāšanās projektos ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti

Part of creative commons network (monetization is forbidden ) EU flag with inner text saying 'co-founded by the EU' Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
Neskatoties uz rūpīgu izpēti, iespējams, ka izmantotie attēli ir aizsargāti ar autortiesībām. Ja esat kāda izmantotā attēla autors un mūsu informācija par izmantošanu nav pareiza, lūdzu, sazinieties ar mums.
Background vector created by freepik - www.freepik.com