DomSpain

Address:

Raval St Pere, núm. 1-3, principal - 43201 Reus (Spain)

Telephone:

0034 660 115 104

Email:

international@domspain.eu

Website:

www.domspain.eu

DomSpain ir pieaugušo izglītības organizācija/centrs, kas ir specializējušies izglītībā un apmācību nodrošināšanā, kā: profesionālo, sociālo, starpkultūru prasmju, valodu un jauno tehnoloģiju jomās.

Šīs asociācijas mērķis ir uzlabot izglītības un pieaugušo apmācības kvalitāti, veicinot un atvieglojot gan skolotāju, gan izglītojamo piekļuvi jaunām tehnoloģijām un novatoriskiem mācību rīkiem. DomSpain ir mācību un konsultāciju uzņēmums, kas darbojas nacionālā un starptautiskā līmenī. Tas piedāvā dažādus pakalpojumus Spānijas publiskajam un privātajam sektoram un aktīvi piedalās starptautiskās shēmās, izmantojot labi izveidotu partneru tīklu ārvalstīs.

DomSpain Apmācību nodaļa izstrādā izglītības programmas; kursus un seminārus pieaugušajiem izglītojamajiem, PIA atcivities apmācības pedagogiem, koncentrējoties uz svešvalodu kompetenču uzlabošanu, digitālo rīku un jaunu mācību metožu izmantošanu utt. IKT jomā organizācijām, uzņēmumiem, valsts struktūrām un citām organizācijām piedāvā integrētus risinājumus, kas palīdz garantēt kibernētisko drošību. DomSpain sniedz padomus un atbalstu tādām organizācijām kā izglītības centri, valsts iestādes, sociālie uzņēmumi un NVO, lai digitalizētu viņu iekšējos darba procesus. Tāpat DomSpain ir augsti kvalificēta informācijas tehnoloģiju komanda, kas ir īstenojusi dažādus projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistot izglītības platformu attīstību. DomSpain pārstāvji ir daļa no dažu cilvēku ar invaliditāti apvienību valdē, kā arī Reus pašvaldības Piekļuves padome.

DomSpain ir plaša pieredze piekļuvē ES finansētiem projektiem, to pārvaldība, īstenošana un uzraudzība. Viņi ir izstrādājuši tiešsaistes vidi un saskarni vairāk nekā 15 Eiropas projektiem un bijuši vadošais IKT un tehnoloģiju aktivitāšu partneris daudzos citos. Katalonijas Nodarbinātības dienests DomSpain ir akreditējis kā konsultāciju, personāla atlases un apmācības centrus, lai koordinētu vietējās, nacionālās un starptautiskās PIA studentu mobilitāti un praksi. Tā ir arī LET HER IN International Network, efVET un CEFEC locekle.

Part of creative commons network (monetization is forbidden ) EU flag with inner text saying 'co-founded by the EU' Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
Neskatoties uz rūpīgu izpēti, iespējams, ka izmantotie attēli ir aizsargāti ar autortiesībām. Ja esat kāda izmantotā attēla autors un mūsu informācija par izmantošanu nav pareiza, lūdzu, sazinieties ar mums.
Background vector created by freepik - www.freepik.com