Škola Dante

Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Website:

www.dante-ri.hr

Pieaugušo izglītības iestāde Dante ir konkurētspējīga, moderna un efektīva iestāde, kas jau 30 gadus īsteno pieaugušo izglītības programmas Rijekā, Horvātijā. Dante piesaista daudzas pieaugušo izglītojamo paaudzes, piedāvājot kvalitatīvas izglītības programmas un kursus (koncentrējoties uz svešvalodu apguvi, starpkultūru komunikāciju, pamatprasmēm, mācību metodēm un pieejām, pārnesamajām prasmēm, uzņēmējdarbību, konfliktu pārvaldību), kas atbilst mūsdienu sabiedrības vajadzībām un sniedz ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībai vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī.

Papildus dažādu mūžizglītības programmu veicināšanai un īstenošanai vietējā līmenī Dante ir iesaistījusies arī vairāku augstas kvalitātes starptautisku projektu īstenošanā. Mums ir liela pieredze Eiropas projektos (LLP, Erasmus un ESF).

Mēs esam Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA) locekle un bieži organizējam starptautiskas sanāksmes, apmācības pasākumus un konferences, kas saistītas ar pieaugušo izglītību.

Mūsu mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā, apmainīties pieredzē ar vietējo un globālo sabiedrību, kā arī stiprināt pieaugušo izglītību, izmantojot aktīvus profesionālos un zinātniskos ieguldījumus un sadarbības tīklu izveidi.

Part of creative commons network (monetization is forbidden ) EU flag with inner text saying 'co-founded by the EU' Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
Neskatoties uz rūpīgu izpēti, iespējams, ka izmantotie attēli ir aizsargāti ar autortiesībām. Ja esat kāda izmantotā attēla autors un mūsu informācija par izmantošanu nav pareiza, lūdzu, sazinieties ar mums.
Background vector created by freepik - www.freepik.com